Υπηρεσίες

1. Δυαδικές Συνεδρίες Ψυχολογικής Υποστήριξης
  • Ενηλίκων
  • Παιδιών
  • Εφήβων
2. Συμβουλευτική Υποστήριξη και Θεραπεία Οικογένειας

3. Συμβουλευτική Υποστήριξη και Θεραπεία Ζεύγους

4. Συμβουλευτική Υποστήριξη Εξ' Αποστάσεως (μέσω Skype)

5. Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Αυτογνωσίας

6. Ομάδες Διαχείρισης Άγχους

7. Βιωματικά Εργαστήρια και Σεμινάρια

8. Ενημερωτικές Ομιλίες


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου