Συστημική Ψυχοθεραπεία
Τι είναι η Συστημική Ψυχοθεραπεία;

Είναι μία Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση, η οποία έχει ως στόχο την κατανόηση του ατόμου σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους και όχι σαν μονάδα. Το άτομο λαμβάνεται υπόψιν ως "μέρος" ενός μεγαλύτερου συστήματος, όπως για παράδειγμα είναι η οικογένεια, η συντροφική σχέση, η εργασία, το κοινωνικό σύνολο. 

Η Συστημική Ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται στο να κατανοήσει και να αναγνωρίσει ο άνθρωπος τα μοτίβα εκείνα της συμπεριφοράς του, που δεν είναι υγιή και που του προκαλούν δυσλειτουργία στην ζωή του. Ο επόμενος στόχος είναι η αλλαγή, η τροποποίηση αυτών των συμπεριφορών μέσα στο σύστημα, που αυτά αναπτύσσονται.

Η συγκεκριμένη Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση μπορεί να δουλέψει πάνω σε θέματα αυτοεκτίμησης και πάσης φύσεως σχέσεων (ερωτικών, φιλικών, οικογενειακών, εργασιακών), σε θέματα που αφορούν την απώλεια και το πένθος, στην διαχείριση προβλημάτων υγείαςπροσαρμογής σε αλλαγές. Είναι πολύ αποτελεσματική στην διαχείριση ψυχικών διαταραχών, όπως είναι η κατάθλιψη, η αγχώδης διαταραχή (κρίσεις πανικού), η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής.


Η Θεραπευτική Σχέση με το Συστημικό Μοντέλο Ψυχοθεραπείας

Η θεραπευτική σχέση ανάμεσα στον Ψυχοθεραπευτή και τον Θεραπευόμενο είναι από μόνη της ένα ξεχωριστό Σύστημα με την δική της δυναμική. Εργαλείο του Θεραπευτή είναι ο ίδιος τους ο "εαυτός". Όντας και ο ίδιος μέλος του συγκεκριμένου συστήματος δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχος και να παρατηρεί απλά από την θέση του "ειδικού". Αντιθέτως, είναι στην προσωπική του ευθύνη να καλλιεργήσει μία ατμόσφαιρα βαθιάς ενσυναίσθησης και αποδοχής στην σχέση του με τον θεραπευόμενο.


Ατομική Ψυχοθεραπεία

  • Διερευνά τα επώδυνα τραύματα του παρελθόντος και τους μηχανισμούς άμυνας του Εγώ
  • Βοηθά τον Θεραπευόμενο να κατανοήσει τις ασυνείδητες διεργασίες και τις ενδοψυχικές συγκρούσεις, ούτως ώστε να απελευθερωθούν οι συνειδητές αποφάσεις ζωής
  • Υποστηρίζει τον Θεραπευόμενο να κατανοήσει τα δυσλειτουργικά οικογενειακά μοτίβα συμπεριφοράς, να απελευθερωθεί από τα συναισθήματα ενοχής και να αναλάβει την Προσωπική του Ευθύνη
  • Η ανάληψη της Προσωπικής Ευθύνης βοηθά στην αναγνώριση και της Προσωπικής Δύναμης, που έχει ο Θεραπευόμενος. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, είναι απαραίτητο να παραιτηθεί ο Θεραπευόμενος από την προσδοκία να αλλάξουν οι υπόλοιποι.

Θεραπεία Ζεύγους

Στόχος της είναι:
  • Να βοηθήσει να ακουστούν οι επιθυμίες, οι ανάγκες και οι ματαιώσεις του κάθε μέλους μέσα στην σχέση με την βοήθεια του Θεραπευτή, όχι σε θέση δικαστή, αλλά σε ρόλο να διαμορφώσει ένα κλίμα σεβασμού και καλύτερης επικοινωνίας, για να αποφευχθούν οι αδιέξοδες αλληλοεπιθέσεις
  • Να οδηγήσει το κάθε μέλος της σχέσης σε προσωπική ανάπτυξη και ανάληψη ευθυνών
  • Να καλλιεργήσει την κοντινότητα και την ελευθερία στο ζευγάρι
  • Να εντοπίσει τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην σχέση και να ανανεώσει το αρχικό συμβόλαιο δέσμευσης ανάμεσα στο ζευγάρι

Θεραπεία Οικογένειας

Πέρα από τον πόνο και την δυστυχία, που μπορεί να υπάρχει μέσα σε μία Οικογένεια, υπάρχουν και δυνάμεις που δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Στόχος της δεν είναι να ενοχοποιήσει τους Γονείς, αλλά να τους βοηθήσει να κατανοήσουν το ουσιαστικότερο πρόβλημα, που υπάρχει μέσα στο Οικογενειακό Σύστημα και πως μπορεί και εκείνοι να έχουν άθελα τους συνεισφέρει σε αυτό. Ξεκινώντας από την δέσμευση, ότι ο θεραπευτικός στόχος είναι να αναδειχθούν τα υγιή κομμάτια της Οικογένειας, είναι πολύ σημαντικό τα ενήλικα μέλη αυτής να είναι σε θέση να αναλάβουν την προσωπική τους ευθύνη. Γιατί μπορεί το παιδί να εμφανίζει κάποιο "σύμπτωμα", αλλά αυτό δηλώνει δυσλειτουργία στην δυναμική της οικογένειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου